Mijn achtergrond

In 2009 ben ik begonnen als freelancer na ruim 15 jaar werkzaam te zijn geweest als personeelsfunctionaris en hoofd personeelszaken voor diverse werkgevers in verschillende branches. Door deze jarenlange ervaring kan ik snel personeelsgerelateerde zaken en problemen doorzien. Dat kan zijn door de ogen van een werkgever, maar evengoed zet ik de bril op van de werknemer.

Arbeidsconflicten

Ik heb voldoende werkgevers meegemaakt die meenden, op basis van hun positie en macht op een niet al te frisse manier met hun medewerkers te moeten omgaan. In de afgelopen jaren heb ik dan ook ongeveer 50 mensen geadviseerd over hun (naderend) arbeidsconflict. Dat doe ik alleen als de werkgever onredelijk is.

Maar uiteraard zijn er ook voldoende misstanden aan de kant van de werknemer.  Sommigen zijn zich zeer bewust van hun rechten maar iets minder van hun plichten. Met name kleinere werkgevers heb ik de afgelopen jaren geholpen een case te bouwen tegen dit soort werknemers.

Meetlat

Hoe dan ook, bij een arbeidsconflict meten werkgevers en werknemers niet altijd met dezelfde maat. Ik voorzie u graag van advies.

Opbouwen personeelszaken

Ik heb in loondienst meermalen gewerkt voor bedrijven waar personeelszaken nog opgebouwd, uitgebreid of geprofessionaliseerd moest worden. Deze ervaring breng ik nu in bij bedrijven die tegen problemen aanlopen op personeelszaken en bij bedrijven die zo hard groeien dat personeelszaken snel moet worden opgezet. Sinds het begin van NareVent heb ik dit, met veel plezier, meerdere keren, mogen doen.

Werving & Selectie

Zo af en toe word ik gevraagd door headhunters om de ‘onmogelijk te vinden” kandidaat te zoeken. Vaak gaat het dan om opdrachten binnen Industrie of Techniek. Een aantal van deze opdrachten heb ik hieronder beschreven.

Vervulde opdrachten

Oktober 2014 – heden

Een behoorlijk aantal Franchisenemers binnen de Zorgsector hebben mij ingehuurd om het contract dat ze ooit hebben afgesloten met de Franchisegever, te bestuderen. Zoals vaak heeft de Franchisenemer veel plichten en nauwelijks rechten. De Franchisenemers betalen een vast bedrag per maand voor advies, scholing en bijeenkomsten. Franchisegever doet eigenlijk niets met al deze aspecten. De Franchisenemers hebben diverse keren gereclameerd maar worden telkens weer het bos ingestuurd. Ook ik vind nauwelijks gehoor bij de Franchisegever en we besluiten dus om een paardenmiddel in te zetten :  Stopzetten betaling. Na wat mokken wil de Franchisegever wel een gesprek aangaan. Hij blijft echter bij zijn standpunt. Spoedig volgt een zitting bij de kantonrechter.

———————————————————————–

September 2014

Een mevrouw uit Amsterdam komt in september naar mij toe met een beetje vreemde zaak. Haar werkgever wil zo spoedig mogelijk van haar af. Duidelijke redenen ontbreken. De werkgever probeert wel aan te voeren dat haar functioneren onvoldoende is. Mevrouw is receptioniste en de werkgever vindt dat er te veel collega’s ‘baliehangen’ bij de receptie en dat het haar taak is om dit te voorkomen. Ze hebben haar hier een aantal keer op aangesproken maar het gewenste effect bleef uit. In haar laatste functioneringsgesprek komt dit punt tot twee keer naar voren (!?) en wordt dus ook twee keer in de beoordeling meegenomen! Hierdoor is het eindresultaat ‘matig’. Zou het punt een keer meegewogen zijn, zou het eindresultaat voldoende zijn geweest. Mevrouw is 5 jaar in dienst en 53 jaar oud. Op basis van neutrale ontbinding zou mevrouw 7,5 maandsalarissen moeten ontvangen. Werkgever biedt 4 maanden en anders volgt gang naar de kantonrechter. Gezien het relatief lage salaris van mevrouw is een gang naar de kantonrechter niet wenselijk maar toch spelen we ‘hardball’. Na wat getouwtrek wordt de vergoeding verhoogd. Daar we ook al weer een maand verder zijn, is datum uitdienst inmiddels ook een maand later. Kortom, bijna de 7,5 maand vergoeding bewerkstelligd!

————————————————————————-

Mei 2014

Slecht werkgeverschap : Werknemer krijgt na 11 jaar dienstverband ‘zomaar’ ontslag omdat hij een paar foutjes heeft gemaakt de afgelopen maanden. Foutjes die deels te verklaren zijn doordat werknemer in april geopereerd is en nog niet volledig hersteld is. Werkgever biedt een vaststellingsovereenkomst aan zonder vergoeding en zet werknemer onder druk om maar vooral te tekenen. Werkgever zet zijn woorden kracht bij door te stellen dat werknemer bij een eventuele gang naar de kantonrechter, zijn uitkering op het spel zet. Typisch geval van slecht werkgeverschap en emotionele chantage.

Werknemer komt uiteindelijk via omweg bij mij terecht ; ik meld hem dat het dossier flinterdun is en dat werkgever bij de kantonrechter weinig kans maakt. In correspondentie met werkgever maken wij duidelijk dat ze geen zaak hebben en dat werknemer ‘gewoon’ weer aan de slag wil. Werkgever weigert echter. Na dreiging om naar de kantonrechter te stappen voor een vordering tot tewerkstelling wordt het werkgever te heet onder de voeten. Hij biedt uiteindelijk een redelijke ontslagvergoeding aan waar werknemer zich in kan vinden.

————————————————————————-

Januari 2014 – April 2014

Door een uitvaartonderneming in het zuiden des lands gevraagd om het gehele personeelsgebeuren onder de loep te nemen. Met name de hoge kosten naar beneden brengen is een belangrijk aspect.

————————————————————————-

Januari 2014

Opdracht tot het zoeken van een Sales Engineer voor een organisatie die gespecialiseerd is in hydraulische oplossingen. Mooie maar lastige opdracht daar de organisatie gevestigd is in een, met alle respect, ietwat afgelegen deel van Nederland. Met moeite 2 gekwalificeerde kandidaten in procedure. Gelukkig heeft een kandidaat getekend.

————————————————————————

November – December 2013

Opdracht tot het zoeken van een Vice President voor een gerenommeerde organisatie die zich bezighoudt met oplossingen op het gebied van goederenstromen vervuld.

————————————————————————-

Oktober 2013

Opdracht tot het zoeken van een Service Delivery Manager voor een Certificerende Instelling vervuld.

————————————————————————-

September 2013

Voor een (snel) groeiende IT-organisatie die zich bezighoudt met zogenoemde Cloud-oplossingen, heb ik in september een recruitmentplan geschreven, gericht op aanname van ca. 25 man personeel in het komende halfjaar.

————————————————————————-

Mei – Juni 2013

Opdracht tot het zoeken van een Global Category Manager (inkoop) voor een industriële organisatie die werktuigen voor de mijnbouw ontwikkelt en verkoopt, met moeite, succesvol vervuld.

————————————————————————–

Februari – April 2013

Opdracht tot het zoeken van een Sales Manager voor een IT organisatie succesvol vervuld. Daarnaast een aantal werknemers van advies voorzien vanwege ontslag, aangekondigd ontslag en pesterijen door werkgever.

—————————————————————————

Oktober – December 2012

Eindelijk weer eens ‘ouderwets’ personeelswerk. Voor een relatief jonge ICT organisatie heb ik in 3 maanden een karkas Personeelszaken opgezet. Ik heb me o.a. beziggehouden met ziekteverzuimbeleid, dossieropbouw, functioneringsmethodiek, arbeidsovereenkomsten en (summier) personeelshandboek. Daarnaast 5 mensen ontslagen en 6 mensen aangenomen.

—————————————————————————

Mei – September 2012

Vijf opdrachten vervuld voor Horton International te weten:

– Sales Engineer Hydrauliek voor een gerenommeerde specialist in hydraulische systemen voor mining, offshore, automotive, industrie en landbouw wereldwijd;

– Algemeen Directeur voor een Leasemaatschappij;

– Manager Hydrodynamica voor een industriele organisatie in de maritieme sector;

– Commercieel Directeur Benelux voor een IT-organisatie gespecialiseerd in Cloud oplossingen;

– Service Manager voor een organisatie die gespecialiseerd is in Material Handling Systemen.

—————————————————————————

Maart 2012

Twee oud-collega’s hebben eindelijk een regeling aangeboden gekregen van hun werkgever en geaccepteerd. Beide heren hebben langer dan een half jaar in onzekerheid gezeten. ‘Hun zou het leven zuur worden gemaakt’ was de stelling van werkgever. Ik heb beide mannen geadviseerd om ‘strak’ hun eigen dossier tegen werkgever op te bouwen. Lange adem was gewenst maar aan het einde van de rit trekt werkgever toch aan het kortste eind.

—————————————————————————-

Januari – April 2012

Een drietal opdrachten vervuld voor Horton International te weten:

– Accountmanager Turbo Services voor een industriele organisatie in het Zuiden van Nederland;

– Algemeen Directeur Benelux voor een consultancy organisatie;

– Quality Manager voor een industriele organisatie in de maritieme sector.

————————————————————————————-

December 2011

In december twee arbeidsconflicten ‘opgelost’. In beide cases een zeer onredelijke werkgever die om onduidelijke redenen van zijn werknemer af wilde. Nauwelijks dossieropbouw gedaan dus niet erg handig van de broodheer om dan te gaan roepen dat een ontslag binnenkort volgt.

In beide gevallen is een schikking getroffen. Een geldsom meekrijgen voelt enigszins als genoegdoening. Leuk is echter anders!

————————————————————————————

Maart 2011 – december 2011 : Horton International

Horton International is een gerenommeerde headhunter met vele vestigingen over de hele wereld. Voor kantoor Amsterdam heb ik sinds maart 2011 een achttal opdrachten, hoofdzakelijk managementposities binnen industrie, vervuld.

————————————————————————————–

September 2010 – februari 2011 : Willems Vastgoedonderhoud bv

Willems Vastgoedonderhoud is een familiebedrijf te Schiedam met ruim 60 mensen in dienst. Tot voor kort werden de personeelszaken door de directie zelf gedaan en de personeelsadministratie door een financieel medewerkster.

Vanwege de sterke personeelsgroei werd door directie in de zomer van 2010 besloten dat er een volwaardig personeelszaken moest gaan komen. Ik mocht dit gaan opzetten.

Ik heb allereerst een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige personeelsgerelateerde zaken/documenten/procedures/reglementen enz enz. Vervolgens ben ik overgegaan tot het completeren en hoofdzakelijk tot het opzetten van personeelszaken. Zo was er een summier bedrijfsreglement waarin een aantal standaard regels vermeld stonden. Dit heb ik uitgebreid naar een document waar alle regels, reglementen en procedures in vermeld staan. Van regels ziekmelding tot bijzonder verlof, van bedrijfskleding tot rookprocedure, van bedrijfshulpverlening tot gedragscode electronische hulpmiddelen.

Naast een volwaardig en juridisch waterdicht bedrijfsreglement heb ik me tevens bezig gehouden met:

– Het standaardiseren van beoordelings- en functioneringsgesprekken;

– Personeelsdossiers op orde brengen;

– Ziekteverzuimbeleid schrijven;

– Plan van aanpak geschreven inzake vergrijzing personeel;

– Arbeidsovereenkomsten aangepast/uitgebreid;

– Functieprofielen opgesteld;

– POP- en PIP-formulieren opgesteld en geintroduceerd;

– Electronisch personeelsdossier opgezet.

————————————————————————————–

Juni 2010 – augustus 2010 : ICT – organisatie

Deze ICT-organisatie te Amsterdam gaf in mei 2010 aan dat zij naarstig op zoek was naar programmeurs J2EE, Confusion Gen en .Net.

Ik ben begonnen met het schrijven van een wervingsplan op basis van 12 programmeurs. Hierin opgenomen 3 junior, 6 medior en 3 senior. De junioren waren het probleem niet vanwege de periode van afstuderen. Vanwege de contacten met de HBO-informatica opleidingen waren deze vrij snel gevonden.

De medior programmeurs zijn uiteindelijk via diverse kanalen binnen gekomen. Een aantal via jobsites als Monsterboard, Stepstone en Nat. Vacaturebank. Een aantal zijn gevonden via de netwerken van de diverse managers waar ik mee samenwerkte en mijn eigen netwerk.

De senior programmeurs waren moeilijk te krijgen. Zijn vaak honkvast en als ze eenmaal bij de grotere IT-organisaties zitten, week je ze maar moeilijk los want goed salaris, interessante opdrachtgevers en complexe (lees uitdagende) materie. Uiteindelijk geen 3 maar 2 gevonden of beter gezegd, ‘gehunt’.

Kortom, missie niet volledig volbracht.

——————————————————————————